varbaratok.hu
Weboldal alcíme
Példa cím
Alapítva-1961

ÖRÖKSÉG DÍJ 


A 2022-es év díjazottjai 

A siklósi várban átadásra kerültek az idei Örökség Díjak.
A Siklósi Vár és Múzeumbaráti Kör június 3-án tartotta a Batthyány Emléknapot ünnepi közgyűlés keretében, ahol átadásra került az egyesület által alapított Örökség Díj is. Az ünnepi közgyűlésre a siklósi vár dísztermében került sor. A díjátadó aktualitását az adta, hogy június elején volt 35 éve annak, hogy a Siklósi Vár és Múzeumbaráti Kör az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc egykori külügyminiszterének, Gróf Batthyány Kázmérnak a földi maradványait Párizsból hazahozatta. Batthyány Kázmér 1987 óta a siklósi várkápolnában nyugszik, akiről azóta iskolát és közterületet is elneveztek a településen. A díjakat Balázs Csaba, az egyesület elnöke adta át. Az egyesület ezzel a díjjal tiszteleg azok munkája előtt, és ezzel ismeri el azt a hosszú, évtizedeken át végzett értékmentő tevékenységet, ami a Siklósi Vár és Múzeumbaráti Kör alapértékeit is képezik, és amik alapszabályában is megfogalmazásra kerültek.
Hárman vehették át az idei Örökség Díjat:

ÖRÖKSÉG DÍJ átadó ünnepség 2022. június 03.

Dr. Várnai Ferenc 

Dr. Várnai Ferenc zeneszerző, nép- és műzenekutató, zenei író, ny. főiskolai tanár.

Dr. Várnai Ferenc zeneszerző, nép- és műzenekutató, zenei író, ny. gimnáziumi és főiskolai tanár. Neve szorosan kötődik a Siklósi Fúvószenekari Fesztiválokhoz. Siklóson az I. Országos Fúvószenekari Fesztivált 1964. június 14-én tartották, amelyek egészen a kétezres évekig megrendezésre kerültek. Dr. Várnai Ferenc a szervezésben és a zenekari produkciók zsűrizésében is aktív szerepet vállalt. A siklósi emberek mindig büszkék voltak a fesztiválokra, mindig a magukénak érezték. Egy kis város nagy rendezvénye mindig is fontos volt az itt élőknek, még akkor is, ha nem sikerült minden évben megrendezni.  A zeneszeretők, a helyi és idelátogató vendégek ugyanúgy szerették, mint az idelátogató zenekarok. Siklós legnagyobb kulturális attrakciójának és annak több évtizedes történetének könyvben történő dokumentálása szintén Várnai Ferenc nevéhez köthető. A könyv fontos krónika, amely kronológiai sorrendben összefoglalja, és bemutatja a siklósi 39 évet. Köszönet Várnai Ferencnek, aki az általa összegyűjtött dokumentumok, emlékek alapján megírta a siklósi várfesztiválok pontos történetét. Múltunk, kulturális örökségünk egy darabját, amelynek Ő maga is részese volt!
A Siklósi Vár és Múzeumbaráti Kör, Dr. Várnai Ferenc részére a K-05/2022 (V. 21.) számú közgyűlési határozat szerint, az ÖRÖKSÉG DÍJAT adományozza.

Dr. Simor Ferenc 

Dr. Simor Ferenc az egyesület örökös és tiszteletbeli elnöke, nyugalmazott országos főállatorvos, Siklós díszpolgára.

Dr. Simor Ferenc 17 éven át volt az egyesület elnöke, 2011-ben leköszönt az elnöki posztjáról. Az újonnan megválasztott elnök, Balázs Csaba az alapszabály adta lehetőséggel élve, a Várbaráti Kör közgyűlése elé vitte előterjesztését, amit az teljes mértékben támogatott és Dr. Simor Ferenc részére a „tiszteletbeli, örökös elnök” címet adományozta. 1994-ben vette át Perics Pétertől a Várbaráti Kör vezetését. Siklós monográfiájának, Város a Tenkesalján 2000-ben történő megjelentetése és a helytörténeti múzeum létrehozása Siklóson volt törekvései közt az egyik legfontosabb. Napjainkban is fontos szerepet tölt be a Várbaráti Kör Siklós város ünnepeinek szervezésében. Az egyesület 1993-tól kezdte meg – Dr. Simor Ferenc kezdeményezésére – az azóta már hagyománnyá vált, malenkij robotra elhurcoltak emlékére rendezett ünnepségét, ökumenikus istentisztelettel egybekötve. Ugyancsak az Ő kezdeményezésére szervezte hosszú éveken keresztül az 56’-os forradalomra és szabadságharcra emlékező városi emlékünnepségeket, a római katolikus temetőben lévő ’56-os emlékműnél. Az Aradi Vértanúkra történő, október hatodikai megemlékezések elindításában is élen járt, amit a várkápolnában továbbra is a Várbaráti Kör szervez. Dr. Simor Ferenc több, mint másfél évtizedes tartalmas és eredményes munkát végzett a Várbaráti Körben az egyesület és a térség közösségének javára.
A Siklósi Vár és Múzeumbaráti Kör, Dr. Simor Ferenc részére a K-04/2022 (V. 21.) számú közgyűlési határozat szerint, az ÖRÖKSÉG DÍJAT adományozza.

Perics Péter posztomusz 

Perics Péter 35 évvel ezelőtt az egyesület elnöke volt, és az Ő közbenjárásának volt köszönhető, hogy Batthyány Kázmér újra magyar földben nyugodhat. Igazi lokálpatrióta, helytörténész.

Perics Péter volt az egyesület elnöke 1987-ben, amikor az Ő közbenjárásának és kezdeményezésének volt köszönhető, hogy diplomáciai segítséggel sikerült Gróf Batthyány Kázmér földi maradványait hazahozatni Párizsból. Ennek éppen 2022-ben van a 35 éves évfordulója. A Várbaráti Kör ezzel a díjjal tiszteleg Perics Péter munkája előtt, és ezzel ismeri el azt a hosszú, évtizedeken át végzett értékmentő tevékenységét, ami az egyesületének alapértékeit is képezik, amik annak alapszabályában is megfogalmazásra kerültek. 
Perics Péter igazi lokálpatrióta, szenvedélyes helytörténész volt. Igazgatója volt annak az általános iskolának, amelynek névadója, neki köszönheti, hogy végre magyar földben, a siklósi várkápolnában találjon végső nyugalmat.
A Siklósi Vár és Múzeumbaráti Kör, Perics Péter részére a K-03/2022 (V. 21.) számú közgyűlési határozat szerint, a posztumusz ÖRÖKSÉG DÍJAT adományozza. A díjat leánya, Ambachné Perics Irén vette át.

Közreműködtek 

A rendezvényen közreműködött Szabó Katalin, a siklósi Dolce Hegedűegyüttes, Dolgos Éva vezetésével, valamint Schmidt Henrikné, a Batthyány Kázmér Általános Iskola nyugállományú igazgatója, aki Vörösmarty Mihály - Előszó című versét szavalta el. Szólót játszott Polovi Gréta.