varbaratok.hu
Weboldal alcíme
Példa cím
Alapítva-1961

RENDEZVÉNYEK - AKTUALITÁSOK 


Aktuális: 


XXVIII. MALENKIJ ROBOT kegyeleti megemlékezés 2024. január 13. 

PROGRAM

XXVIII. Malenkij robot kegyeleti megemlékezés
2024. január 13-án, 15 órakor
(római katolikus templom)

1. HIMNUSZ
Siklósi Tenkes Vegyeskar
2. Köszöntő
Balázs Csaba a Vár és Múzeumbaráti Kör elnöke
3. Ökumenikus Istentisztelet
Három történelmi egyház képviselője: Keresztes Andor római katolikus plébános szolgál prédikációval, közreműködik az istentiszteleten Cairns-Lengyel  Henriett evangélikus lelkész és Molnár Imre református lelkész.
4. Ének - Siklósi Tenkes Vegyeskar
• Mary Linn Lightfoot: Dona nobis Pacem
• Brendan Grahan: You Raise Me Up.
Zongorán közreműködik: Petőcz Zsuzsanna
Vezényel: Kunváriné Okos Ilona
5. Németh János a Pécsi Nemzeti Színház színművészének ünnepi, kegyeleti beszéde
6. A Sztárai Mihály Református Általános Iskola ünnepi műsora 
Felkészítő: Bütösné Heszberger Andrea
7. SZÓZAT
Siklósi Tenkes Vegyeskar
8. KOSZORÚZÁS
Az áldozatokra emlékezve a II. Világháborús emlékműnél koszorúzás. (Várkert)

Tegnap, azaz 2024. január 13-án megtartottuk a XXVIII. Malenkij robot megemlékezésünket. Köszönjük, hogy a hideg időjárás ellenére sokan megtisztelték az elhurcoltak emlékére rendezett rendezvényünket. Köszönjük, hogy megemlékezésünkön közreműködött : Keresztes Andor plébános, Cairns-Lengyel Henriett evangélikus lelkész, Németh János színművész, a Siklósi Tenkes Vegyeskar, valamint a Pécsi Református Kollégium Sztárai Mihály Általános Iskolája.


Tisztújító közgyűlés 2023. október 12. 

A Siklósi Vár és Múzeumbaráti Kör a 2023. október 12-én megtartott tisztújító közgyűlésén, újabb 4 évre megválasztotta Balázs Csabát a Várbaráti Kör elnökének. 
Az elnökhelyettes Dr. Simor Ferenc, Siklós díszpolgára, a titkára pedig Tésenyi Róbertné lett. Az elnökség összetétele két tag esetében változott, Kovács István történész, illetve Gitta Attila Zoltánné egykori gimnáziumi tanár személyében, akik új delegáltjai lettek az elnökségnek. A közgyűlés a továbbiakban az eddig végzett munka értékelésével, illetve a 2024-es év teendőivel foglalkozott.Köszönjük azoknak, akik ott voltak! Egyesületünk, a Várbaráti Kör huszonhét évvel ezelőtt tartotta első Malenkij robot kegyeleti ünnepségét. Azóta minden évben megemlékezünk, ahogyan tegnap is tettük a Siklós és térségéből, 1945. január 16-án elhurcoltak emlékére. fotók: Czene Zoltán

XXVII. Malenkij robot megemlékezés, 2023. január 14-én, 15 órakor,

a siklósi katolikus templomban. 

A Siklósi Vár és Múzeumbaráti Kör szeretettel meghívja Önt és kedves családját, az immár huszonhetedik alkalommal megrendezésre kerülő "Malenkij robot" kegyeleti ünnepségére. A megemlékezés keretében Ökumenikus Istentiszteletre is sor kerül. A megemlékezéssel a siklósi régióból „Malenkij robotra” elhurcoltak előtt hajtunk fejet minden év január 16-ához legközelebb eső szombaton. A kegyeleti ünnepség Ökumenikus Istentisztelettel veszi kezdetét és koszorúzással zárul. A rendezvényen szolgál Keresztes Andor katolikus plébános, Molnár Imre református lelkész, és Cairns-Lengyel Henriett evangélikus lelkész. Közreműködnek a Siklósi Tenkes Vegyeskar, Kunváriné Okos Ilona vezetésével, valamint Kovács Károly. Ünnepi beszédet mond Batki Ottó, a Szent Imre Katolikus Iskola igazgatója.

A II. Világháború során Magyarország területére érkező szovjet fegyveresek a Vörös Hadsereg, a Belügyi Népbiztosság (NKVD), az Állambiztonsági Népbiztonság (NKGB) és a szovjet katonai hírszerzés (SZMERS) – emberei többnyire a „malenkij robot” kifejezés sűrű használatával vagy csak néhány perces igazoltatás ígéretével, hazugságával hurcolták el több éves szovjetunióbeli kényszermunkára a polgári lakosság tömegeit, a 13 évestől a 62 évesig. Siklóson és a siklósi régióban 1945. január 16-án került sor erre.


ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT

ÉS

SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN

A
Siklósi Vár és Múzeumbaráti Kör 


1956. november 4-én, a Szovjetúnió vérbe fojtotta a szabadságharcunkat!

Kiállítás nyílt a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpontban a Várbaráti Kör és a Siklósi Sárkányos Rend együttműködésében, 2022. november 4-én. (Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont 7800 Siklós, Köztársaság tér 8.) A kiállítás létrehozásáért köszönetünket fejezzük ki az alábbi közreműködőknek: Vincze Bernadett, Magyar Lilla, Börcsök Jenő, Szabó Gergő.

"EGY ÁLOM VÉGE, A SZOVJETÚNIÓ ÁRNYÉKÁBAN" 


A mai napon lett 90 esztendős egyesületünk örökös, tiszteletbeli elnöke!

Dr. Simor Ferenc, egyesületünk örökös, tiszteletbeli elnöke a mai napon (2022. november 01.) töltötte be 90. életévét! Isten éltesse erőben, egészségben. Egyesületünk nevében ma köszöntöttük fel az ünnepeltet, aki családja körében töltötte a jeles évfordulót.

Resume 

Dr, Simor Ferenc Siklós közművelődésében több évtizede tevékenykedik. Több hagyatékot mentett meg az enyészettől és azt Siklóson és a térségben rendezett kiállítások keretében mutatta be. A fiatalok számára honismereti foglalkozásokat szervezett. Nevéhez több tudományos konferencia és  ismeretterjesztő foglalkozás köthető. Siklós átfogó  monográfiájának létrejötte, Város a Tenkesalján címmel szintén neki köszönhető, elidegeníthetetlen érdemei voltak annak létrejöttében. Jelenleg a bővített második kiadáson munkálkodik. Az ő kezdeményezésére kezdődtek meg városvezetői szinten a március 15-ei megemlékezések, még a rendszerváltás előtt, ő szervezte meg a Malenkij robotra elhurcoltakról való megemlékező ünnepséget, amin évről-évre jeles előadó személyiségek vettek részt, többek közt Dr Papp Lajos szívsebész, Dr. Andrásfalvy Bertalan professor emeritus, Jókai Anna író és Hende Csaba miniszter. Közel két évtizedig a Siklósi Várbaráti Kör elnöke volt, de korára és egészségi állapotára hivatkozva megvált elnöki tisztétől, de az egyesület munkájában a mai napig is aktívan részt vesz. Sokat tett Siklós közművelődési életében. Siklóson született 1932-ben. Az édesapját 1945. január 16-án elhurcolták malenkij robotra, aki a temesvári fogolytáborban meghalt. A nagyszülei kuláklistára kerültek, így 1951-ben elvesztették a tulajdonukban lévő földterületeket. Ez befolyással volt pályaválasztására.

Tanulmányai-munkássága
Elvégezte az Állatorvostudományi Főiskolát 1951-56, majd 1975-77-ben az Állatorvostudományi Egyetemen szakállatorvosi diplomát szerez. Élete során több településen dolgozott körzeti állatorvosként, majd 1961-1990 között Siklóson városi főállatorvos, majd kerületi főállatorvos lesz. 1990-től a Baranya Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző állomás igazgató-helyettes főállatorvosa. 1990 júniusától a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott, ahol az Állategészségügyi Főosztály vezetője, Országos Főállatorvos volt, de hozzá tartozott az élelmiszer ellenőrzés is egészen 1992-es nyugdíjba vonulásáig.  
Társadalmi szerepvállalása
1965-1990 között igazságügyi állatorvos-szakértő. 1972-1990-ig Baranya Megyei Állatorvosok Etikai Bizottságának elnöke, 1994-1998 között Siklós alpolgármestere, 1994-1997 a Siklósi Református Gyülekezet kántora, 1994-2011 között a Siklósi Vár – és Múzeumbaráti Kör elnöke, 2000-2004-ig a siklósi vár FB. elnöke, 2001-2011-ig a Baranya Honismereti Egyesület elnöke, 2001-2013-ig az Országos Honismereti Szövetség elnökségi tagja,  2000-2004-ig a Baranyai Emberekért Szövetség alelnöke, 1966-tól a Siklósi Evangélikus Gyülekezet kántora és felügyelője.
Kitüntetései
1969-1988 között munkája elismeréseként több díszoklevél, és kitüntetés tulajdonosa, többek közt Baranya Megyei Állategészségügy 20 éves Arany törzsgárda jelvénye, illetve 1988-ban az Agrártudományi Egyesület Aranykoszorús jelvénye. 1998 Siklósért Emlékplakett, 2000 Baranya Megyei Önkormányzat emlékplakettje, 2001 Batthyány Kázmér Emlékérem, 2006 Hűségérem – Evangélikus Egyház, 2007 Emlékérem – Országos Honismereti Szövetség, 2008. Emléklap - 120 éves a Magyar Állategészségügy, 2013 Magyar Érdemérem Lovagkeresztje (állami kitüntetés), 2016. Életfa-díj – Baranya Honismereti Egyesület. 2018-ban Siklós Díszpolgára lett.


1956. október 22-23. 

2022. október 23-án, azaz ma délelőtt, elnökségünk tagjai elhelyezték az egyesület koszorúját a siklósi '56-os Emlékmű talapzatánál.

A forradalmakat legtöbb esetben a "forrófejű fiatalok" szokták kirobbantani. A diákok az egyetemisták ebben mindig is élen jártak és ők voltak, akik a felkelések első vonalában vonultak. Ahogyan 1848-ban, úgy 1956-ban is diákok mutattak utat szüleiknek, a "felnőtteknek". Vidéken pedig, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett, Sopronban, valamint a budapesti Műegyetemen már a forradalom kitörése előtt megfogalmazták  a forradalom első számú követeléseit. Később ezek a pontok lettek a legismertebbek és legfontosabbak. Így alakult ki a MEFESZ 16 pontos követelése is október 22-én, amelyek majd a másnapi tüntetés és a kirobbanó forradalom programjának szolgáltak alapul. A diákok nem elégedtek meg politikai követeléseik megszövegezésével, azokat a Rádióban is be akarták olvastatni, de aznap a Rádió nem volt hajlandó leadni azokat. Ezért röplapok és falragaszok jelentek meg az utcákon és másnapra szolidaritási tüntetést szerveztek. Az általuk szervezett tüntetéshez csatlakoztak a dolgozók tömegei és az értelmiségiek is. Ekkor már nem volt megállás. A diákok voltak azok, akik elindították a forradalmat október 23-án. Ők voltak az a szikra, amely a lángot fellobbantotta. Ezt a felemelő, a függetlenségért küzdő szabadságharcot is vérbe fojtotta az orosz katonai intervenció, mint azt tette 1849-ben is. 


Pillanatképek rendezvényeinkről 

Nemzeti ünnepek, megemlékezések

Folytatódik a Tenkes Senior Akadémia!

2022. OKTÓBER 19-én (szerda) 16:30 órakor folytatódik a Tenkes Senior Akadémia!
Az utóbbi években a diófák termése és a haszonnövények termésének jelentős hányada tönkrement a kártevők tevékenysége miatt. Mit kezdhetünk a nálunk nem honos kártevőkkel? Lesz-e diós kalács, lesz-e termés a kiskertekben, miért pusztulnak a méhek? Számos olyan kérdés, amire választ is kaphatunk soron következő előadásunk alkalmával. Előadónk lesz, Pólya Márton kertészmérnök és kutató, aki ezekre a problémákra ad választ és talán megoldást is. Mindezt képekkel és videóval illusztrálva.


ARADI VÉRTANÚK megemlékezés. Siklós Vár - VÁRKÁPOLNA, 2022. október 6. 16:00 óra

A  Siklósi Vár és Múzeumbaráti Kör tisztelettel meghívja Önt, és kedves családját,
2022. október 6-án, csütörtökön 16:00 órára
        az Aradi Vértanúk tiszteletére megrendezendő megemlékezésre,      a siklósi várkápolnába.

Beszédet mond Dr. Simor Ferenc a Várbaráti Kör örökös, tiszteletbeli elnöke, Siklós díszpolgára.

Az elmúlt évtizedek hagyományaihoz híven, szerény keretek között, de méltó módon kívánunk megemlékezni azokról, akik hittek Magyarország polgári átalakulásban, hittek annak függetlenségében és hittek abban, melyet a márciusi tizenkét pont jelentett.

Várjuk!

Emlékezzünk együtt! A megemlékezés végén néma főhajtás mellett tisztelgünk az Aradi Vértanúk emléke előtt.

Közreműködők: 

Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda,
Dr. Schmidtné Keller Éva, 
Domokos-Gyulai Zsuzsanna,
Siklósi Tenkes Vegyeskar,
Vitéz Csízik Mihály - Tenkes Lovas Sport, Hagyományőrző és Polgárőr Egyesület.  
A Tenkes Senior Akadémia előadásai 


Malenkij robot 


Hadtörténeti konferencia - Határok és őrzőik a magyar történelemben 2016. október 05.

Dr. Töll László ezredes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Dr. Suba János alezredes, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – térképtárvezető, Illésfalvi  Péter hadtörténész, főtanácsos, Dr. Kaiser Ferenc, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékvezető egyetemi docens, Dr. Boldizsár Gábor ezredes, dékán, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. A konferencia ideje alatt a Zrínyi Kiadó részéről könyvbemutatót tartott, Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, háborús hadműveleti szakértő, c. egyetemi tanár.


Emlékülések, tudományos ülések 


A Benyovszky család jelenlétében, a Gróf Benyovszky Móric sétány avatója 


Gróf Batthyány Kázmér újratemetése 1987. június 6. (Fotó: Tóth Zsuzsanna)


Klubfoglalkozások 


Vetélkedők, ügyességi játékok